• Topo Construct Proiect
 •  Opreatcp@Yahoo.com

 

Str. Teilor, Bl.11A, Et.1, Ap.12 (vizavi de Taverna Teilor),

Pitesti, Arges, ROMANIA.

Cadastru Teren

CADASTRU SI PRIMA INREGISTRARE TERENURI CU CONSTRUCTII

 • Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc;
 • Copie acte de identitate;
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie ( femei);
 • Copie legalizata dupa autorizatia de construire;
 • Copie legalizata dupa certificat de urbanism;
 • Copie legalizata dupa procesul verbal de finalizare- constructie;
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei eliberat de Primarie;
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie;
600 LEI + TAXE OCPI (120 LEI SAU 60 LEI + 0.15% VALOARE IMOBIL)

CADASTRU SI PRIMA INREGISTRARE TERENURI FARA CONSTRUCTII

 • Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc;
 • Copie acte de identitate
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie ( femei);
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie;
600 LEI + TAXE OCPI (120 LEI SAU 60 LEI + 0.15% VALOARE IMOBIL)

ACTUALIZARE CADASTRU TERENURI CU/FARA CONSTRUCTII

 • Documente necesare:
 • Copie acte de identitate
 • Copie legalizata certificat de casatorie
 • Copie simpla acte de prorietate
 • Copie cadastru vechi
 • Copie extras carte funciara - pentru informare
 • Acte de la primarie :
 • -Schita cadastrala NOUA
 • -Certificat fiscal
 • -Adeverinta de rol
 • -Certificat de atestare a edificarii constructiilor (daca este cazul)
 • Preturi:
 • Inscriere/radiere construcţii - TAXA OCPI (60 LEI + 0.5% VALOARE IMOBIL)
 • Modificarea limitei de proprietate - TAXA OCPI (120 LEI)
 • Modificarea suprafeţei imobilului - TAXA OCPI (120 LEI)
 • Actualizare categorii de folosinţă/destinaţii - TAXA OCPI (120 LEI)
 • Repoziţionare - TAXA OCPI ( 0 LEI)
 • Alte informaţii tehnice cu privire la imobil - TAXA OCPI (120 LEI)
600 LEI + TAXE OCPI *