Teren I

Cadastru si  Prima Inregistrare terenuri fara constructii:

 • Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc
 • Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie ( femei)
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie

 Pret: 400 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 3 zi, Termen Normal OCPI  21 de zile lucratoare).Fara cheltuieli de deplasare.

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Garsoniera

Garsoniera

 • - Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • -Contract vanzare-cumparare ,Titlu de Proprietate, Certificat de mostenitor, etc
 • -Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • -Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei)
 • -Certificat fiscal de la Primarie
 • -Adeverinta dupa nomenclatorul stradal Primarie.

Pret : 200 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 1 zi, Termen Normal   OCPI  21 de zile lucratoare)

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Apartament 2

Apartament 2 Camere

 • - Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • -Contract vanzare-cumparare ,Titlu de Proprietate, Certificat de mostenitor, etc
 • -Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • -Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei)
 • -Certificat fiscal de la Primarie
 • -Adeverinta dupa nomenclatorul stradal Primarie.

Pret : 200 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 1 zi, Termen Normal   OCPI  21 de zile lucratoare)

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Apartament 4

Apartament 4 Camere

 • - Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • -Contract vanzare-cumparare ,Titlu de Proprietate, Certificat de mostenitor, etc
 • -Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • -Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei)
 • -Certificat fiscal de la Primarie
 • -Adeverinta dupa nomenclatorul stradal Primarie.

Pret : 200 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 1 zi, Termen Normal   OCPI  21 de zile lucratoare)

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Studii Topo

Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.G.,P.A.C. :

 • - copie dupa actele de proprietate ;
 • - copie dupa Cadastru si Intabulare ;
 • - Extras de Carte Funciara pentru informare ;
 • - Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. sau P.A.C. ;
 • - copie B.I./C.I. ;

Pret: In functie de suprafata preturile incep de la 400 Ron + 200 Ron taxa OCPI ( Timp de executie 3 zile, Termen Normal OCPI- 9 de zile lucratoare).Taxa catre OCPI  este de 200 ron , pana in 100 ha.

Dezmembrare/Alipire

Dezmembrare Imobile:

 • extras de carte funciara pentru informare;
 • copie simpla dupa actele de proprietate;
 • copie simpla dupa Cadastru si intabulare;
 • copii simpla dupa B.I./C.I.;
 • certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare in copie legalizata in cazul dezmembrarilor mai mari de doua loturi si pentru alipiri, indiferent de numarul de loturi alipite;

Pret: 400 RON + 60 RON Taxa OCPI ( Timp de executie 3 zi, Termen Normal- 10 de zile lucratoare

TAXA OCPI este 60 RON pentru orice suprafata alipita si 60 RON ( in cazul dezmembrarilor ) ori numarul de loturi.

Taxa OCPI in regim de URGENTA pentru alipiri si dezmembrari este de 5 ori taxa la normal iar termenul este de 5 zile lucratoare.

Teren II

Cadastru si  prima inregistrare terenuri cu  constructii:

 •  Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc;
 • Copie Buletin identitate (carte de identitate);
 • Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei);
 • Copie legalizata dupa autorizatia de construire;
 • Copie legalizata dupa certificat de urbanism;
 • Copie legalizata dupa procesul verbal de finalizare- constructie;
 • Daca constructiile sunt mai vechi de 2001 si nu exista autorizatie de construire  Certificat de edificarea constructiei eliberat de Primarie;
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie;

Pret: .400 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 3 zi, Termen Normal OCPI  21 de zile lucratoare).Fara cheltuieli de deplasare.

TAXA OCPI standard, este 120 RON. Insa, pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, Contracte de Partaj, Ordinul Prefectului sau alte acte in afara de cele de proprietate standard, eliberate din 2009 si 2010 se mai plateste o taxa suplimentara la OCPI la depunerea dosarului( pe langa taxa OCPI normala de 120 RON ) de 0.15% din valoarea imobilului trecuta pe acestea. Pentru imobilele care au fost cumparate in rate si ulterior sau achitat integral sau pentru imobilele care au clauza de uzufruct viager sau orice fel de litigi, sulte si se poate face dovada printrun act, chitanta de plata, se mai achita o taxe de 60 Ron pentru radiarea de ipoteca/uzufruct viager/ sulta.

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare
Taxa OCPI in regim de URGENTA pentru alipiri si dezmembrari este de 5 ori taxa la normal iar termenul este de 5 zile lucratoare.
Taxele OCPI reprezinta taxele care se platesc la depunerea dosarului pentru imobilul dvs. in functie de actele de proprietate.

 

Apartament 3

Apartament 3 Camere

 • - Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • -Contract vanzare-cumparare ,Titlu de Proprietate, Certificat de mostenitor, etc
 • -Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • -Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei)
 • -Certificat fiscal de la Primarie
 • -Adeverinta dupa nomenclatorul stradal Primarie.

Pret : 200 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 1 zi, Termen Normal   OCPI  21 de zile lucratoare)

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Apartament 5

Apartament 5 Camere

 • - Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • -Contract vanzare-cumparare ,Titlu de Proprietate, Certificat de mostenitor, etc
 • -Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • -Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei)
 • -Certificat fiscal de la Primarie
 • -Adeverinta dupa nomenclatorul stradal Primarie.

Pret : 200 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 1 zi, Termen Normal   OCPI  21 de zile lucratoare)

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Dezmembrare/Alipire

Alipire Imobile:

 • extras de carte funciara pentru informare;
 • copie simpla dupa actele de proprietate;
 • copie simpla dupa Cadastru si intabulare;
 • copii simpla dupa B.I./C.I.;
 • certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare in copie legalizata in cazul dezmembrarilor mai mari de doua loturi si pentru alipiri, indiferent de numarul de loturi alipite;

Pret: 400 RON + 60 RON Taxa OCPI ( Timp de executie 3 zi, Termen Normal- 10 de zile lucratoare

TAXA OCPI este 60 RON pentru orice suprafata alipita si 60 RON ( in cazul dezmembrarilor ) ori numarul de loturi.

Taxa OCPI in regim de URGENTA pentru alipiri si dezmembrari este de 5 ori taxa la normal iar termenul este de 5 zile lucratoare.

More...