Cadastru si Prima Inregistrare terenuri fara constructii

Cadastru si  Prima Inregistrare terenuri fara constructii:

 • Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc
 • Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie ( femei)
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie

 Pret: 400 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 3 zi, Termen Normal OCPI  21 de zile lucratoare).Fara cheltuieli de deplasare.

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Teren I

Cadastru si  Prima Inregistrare terenuri fara constructii:

 • Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc
 • Copie Buletin identitate (carte de identitate)
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie ( femei)
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie

 Pret: 400 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 3 zi, Termen Normal OCPI  21 de zile lucratoare).Fara cheltuieli de deplasare.

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare

Teren II

Cadastru si  prima inregistrare terenuri cu  constructii:

 •  Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
 • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc;
 • Copie Buletin identitate (carte de identitate);
 • Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei);
 • Copie legalizata dupa autorizatia de construire;
 • Copie legalizata dupa certificat de urbanism;
 • Copie legalizata dupa procesul verbal de finalizare- constructie;
 • Daca constructiile sunt mai vechi de 2001 si nu exista autorizatie de construire  Certificat de edificarea constructiei eliberat de Primarie;
 • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie;

Pret: .400 Ron + 120 RON Taxa OCPI (Timp de executie 3 zi, Termen Normal OCPI  21 de zile lucratoare).Fara cheltuieli de deplasare.

TAXA OCPI standard, este 120 RON. Insa, pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, Contracte de Partaj, Ordinul Prefectului sau alte acte in afara de cele de proprietate standard, eliberate din 2009 si 2010 se mai plateste o taxa suplimentara la OCPI la depunerea dosarului( pe langa taxa OCPI normala de 120 RON ) de 0.15% din valoarea imobilului trecuta pe acestea. Pentru imobilele care au fost cumparate in rate si ulterior sau achitat integral sau pentru imobilele care au clauza de uzufruct viager sau orice fel de litigi, sulte si se poate face dovada printrun act, chitanta de plata, se mai achita o taxe de 60 Ron pentru radiarea de ipoteca/uzufruct viager/ sulta.

Taxa OCPI in regim de URGENTA este de 5 ori Taxa la Normal iar termenul este de 10 zile lucratoare pentru dosarele de Cadastru si Intabulare
Taxa OCPI in regim de URGENTA pentru alipiri si dezmembrari este de 5 ori taxa la normal iar termenul este de 5 zile lucratoare.
Taxele OCPI reprezinta taxele care se platesc la depunerea dosarului pentru imobilul dvs. in functie de actele de proprietate.